Warszawa
Wczoraj i dziś

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
2013

O projekcie

Dla Muzeum Historycznego m. st. Warszawy przygotowaliśmy aplikację, która pełni rolę wehikułu czasu, zabierając użytkownika na warszawskie ulice sprzed kilkudziesięciu lat.

Gra polega na umiejętnym dopasowaniu archiwalnej fotografii miasta do jego lokalizacji na mapie. Zaś właściwy wybór miejsca umożliwia uchwycenie kontrastu między tym jak obiekt lub fragment ulicy wyglądał kiedyś, a jak jego stan przedstawia się dziś. Edukacja połączona z zabawą i rozwojem zmysłu przestrzennego.

Na aplikację składa się 70 fotografii: 35 zdjęć archiwalnych i 35 współczesnych podzielonych pomiędzy kilka poziomów gry.

Galeria