Centrum Konserwacji Statków

Oddział Narodowego
Muzeum Morskiego
2016

O projekcie

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku już wkrótce wzbogaci się o nowy oddział. Na 2 lipca 2016 roku zaplanowano otwarcie Centrum Konserwacji Statków w Tczewie. Będzie to miejsce, dzięki któremu możliwa stanie się nie tylko konserwacja i rekonstrukcja unikatowych jachtów ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego, ale także ich prezentacja szerokiemu odbiorcy.

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe w powstającym budynku CKWS. Głównymi atrakcjami nowego oddziału obok zabytkowych łodzi będą kioski multimedialne i interaktywne stanowiska edukacyjne, które przygotuje i dostarczy New Amsterdam. Powstanie nowego oddziału muzeum połączone jest z szeroko zakrojoną digitalizacją zbiorów Muzeum. Jego odpowiednikiem w sieci stanie się Wirtualna Instytucja Kultury, za powstanie której odpowiedzialne będzie New Amsterdam.

Założone w 1962 roku Narodowe Muzeum Morskie jest narodową instytucją kultury, której misją jest ochrona i upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie związanym z okrętownictwem, szkutnictwem, żeglugą morską i rzeczną oraz żeglarstwem. W zbiorach Muzeum znajdują się unikatowe eksponaty – od zabytkowych jachtów po wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne średniowiecznych wraków i łodzi. Nowy oddział Muzeum połączy funkcje wystawiennicze i edukacyjne z ośrodkiem konserwatorskim, w którym odwiedzający będą mogli „na żywo” przyglądać się pracy konserwatorów.

New Amsterdam zajmie się przygotowaniem Wirtualnej Instytucji Kultury, czyli zintegrowanego systemu informatycznego, który umożliwi udostępnienie zbiorów Muzeum online. Dostępne z poziomu przeglądarki internetowej wirtualne repozytorium w postaci trójjęzycznego katalogu obejmie obszerną dokumentację fotograficzną, skany 3D wraz z dokumentacją techniczną i opisem poddanych digitalizacji obiektów ze zbiorów NMM. Wirtualna Instytucja Kultury umożliwi również odbycie wirtualnego spaceru po ekspozycji każdego z oddziałów Muzeum za pomocą panoramy 360 stopni.

Obiekty ze zbiorów Muzeum zyskają nowe życie dzięki przygotowywanym przez nas aplikacjom

Stocznia kreacji umożliwi kreatywną pracę ze zdigitalizowanymi obiektami muzealnymi, dedykowana na urządzenia mobilne aplikacja Jachty pozwoli zabytkowym obiektom ponownie wypłynąć na wodę, natomiast aplikacja Obiekty z wraków ożywi elementy średniowiecznego wraka W-5 Miedziowiec. W aplikacjach zastosowana zostanie technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR), dzięki której odwiedzający CKWS poznają pierwotny kontekst zabytkowych obiektów bez konieczności tworzenia dodatkowej aranżacji scenograficznej. Całość projektu dopełnią edukacyjne gry dla dzieci i młodzieży poświęcone tematyce morsko-historycznej. Na potrzeby Wirtualnej Instytucji Kultury przygotowaliśmy projekt identyfikacji wizualnej, projekty graficzne portalu WIK oraz projekty graficzne wszystkich aplikacji, które wejdą w jej skład.

Równolegle pracujemy nad interaktywnymi stanowiskami, które posłużą zajęciom edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Znajdą się w nich informacje o prezentowanych w CKWS obiektach, codziennej pracy archeologów i konserwatorów czy technikach żeglarskich. Dodatkowo zaprojektujemy i dostarczymy infokioski, które oprócz informacji o Narodowym Muzeum Morskim i aktualnych wydarzeniach zawierać będą również edukacyjne filmy poświęcone zagadnieniom konserwatorskim i archeologicznym.

Projekt utworzenia Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie jest realizowany w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Uzyskał dofinansowanie z funduszy norweskich i funduszy EOG oraz środków krajowych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 22 milionów złotych.

Projekt
w liczbach

2 Aplikacje
AR


Digitalizacja
8 infokiosków
3 interaktywne
360 stopni
panoramy

Galeria