Energetyczne Centrum Nauki

Kielecki Park Technologiczny
2015

O projekcie

W listopadzie 2015 roku na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego powstało projektowane i wykonywane przez nas – Energetyczne Centrum Nauki. Zlokalizowana w budynku dawnej Szkoły Umiejętności przy ul. Olszewskiego w Kielcach przestrzeń  od początku miała być miejscem, gdzie nauka przeplata się z zabawą a spotkania naukowe z twórczymi eksperymentami. Tematem przewodnim wystawy jest energia – sposoby jej pozyskiwania i praktycznego zastosowania.

Na przestrzeni liczącej ponad 500 m2 swoje miejsce znalazły: bogata w treści edukacyjne wystawa, nowoczesne kino 3D, audytorium oraz przeszklone laboratorium Generator Mocy, służące przeprowadzaniu doświadczeń naukowych z zakresu biologii, chemii i fizyki. W warstwie wizualnej wnętrze Centrum z jednej strony nawiązuje do wyposażonej w ciężkie maszyny i skomplikowane mechanizmy fabryki, z drugiej do Nautilusa – okrętu podwodnego kapitana Nemo z powieści Juliusza Verne’a Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi. W industrialny świat gości Centrum wprowadza rysunkowa postać Glutka – gospodarza i maskotki ECN.

Na interaktywnej wystawie znalazło się 28 stanowisk doświadczalnych. W łatwy sposób można dowiedzieć się m.in. na czym polega proces spalania węgla, skąd bierze się ropa naftowa czy jak działają elektrownie wiatrowe. Narracja wystawy to opowieść podzielona na 3 strefy tematyczne podporządkowane czterem żywiołom: Ziemi i Ogniowi, Powietrzu i Wodzie.  Całość łączy strefa opowiadająca o Człowieku i sposobie, w jaki wykorzystuje on energię w codziennym życiu. Widz może wybierać spośród kilku ścieżek zwiedzania prowadzących przez całą wystawę lub prezentujących wybrane tematy jak np. historia górnictwa, transport wodny czy ekologia.

Poszczególne stanowiska łączy multimedialny Rurociąg energetyczny, którego głównym zadaniem jest personalizacja wizyty w Centrum. Odwiedzający otrzymuje nadajnik rejestrujący jego ruchy i decyzje na indywidualnym koncie. Wyniki uzyskane podczas eksperymentów i doświadczeń są zamieniane w wirtualną energię, a właściwa obsługa stanowisk jest premiowana punktami energetycznymi. I odwrotnie, każdy kto nieodpowiedzialnie użyje zakazanych dźwigni i przycisków spotka się z wizualnymi i dźwiękowymi ostrzeżeniami. Ranking zwycięzców – energetycznych gigantów – jest udostępniany na stronie internetowej ECN.

Otwarcie Centrum nastąpiło 18 listopada 2015 roku. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Całość ekspozycji jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Fabryką Dekoracji.

Projekt
w liczbach

28 stanowisk
doświadczalnych
23 aplikacje
multimedialne
3D kino
2 filmy z
elementami 3D
500 m2 powierzchni
ekspozycyjnej
3 mln zł
koszt projektu

Galeria