Muzeum Katyńskie

Wystawa stała
2015

O projekcie

17 września 2015 roku, w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej otwarta została nowa siedziba Muzeum Katyńskiego zlokalizowana na terenie Cytadeli Warszawskiej — dawnej rosyjskiej twierdzy wzniesionej po powstaniu listopadowym w 1830 r. 

Muzeum jest miejscem pamięci oraz       dokumentowania zbrodni katyńskiej. Pełni również funkcje edukacyjne, przybliżając odbiorcom sylwetki ofiar oraz budując ich świadomość historyczną w kontekście europejskiej i światowej polityki.

Nowa siedziba Muzeum zlokalizowana w budowli i bezpośrednim otoczeniu tzw. kaponiery powstawało od 2010 roku, kiedy ogłoszono wyniki konkursu na programowo-przestrzenną koncepcję placówki. Zgodnie ze zwycięską propozycją rozlokowana na dwóch kondygnacjach ekspozycja łączy przestrzenie o charakterze symbolicznym z nowoczesnymi środkami przekazu. Narracja wystawy prowadzona jest na dwóch poziomach — intelektualnego poznania okoliczności zbrodni katyńskiej w strefie Odkrywanie oraz na bazie emocjonalnego współodczuwania w strefie Świadectwo. W tej drugiej części opowieść koncentruje się na sylwetkach i świadectwie ofiar, dlatego też przestrzeń ta została uzupełniona o pamiętniki, zapiski i notatki zamordowanych odnalezione w trakcie prac ekshumacyjnych. Autorem koncepcji plastycznej wystawy jest Jerzy Kalina — rzeźbiarz, twórca scenografii teatralnych i filmowych oraz filmów animowanych i dokumentalnych.

New Amsterdam było odpowiedzialne za wyposażenie multimedialne wystawy stałej. Pracowaliśmy nad koncepcją i wykonaniem prezentacji multimedialnych, projekcji oraz filmów i animacji, które urozmaicą ekspozycję główną.

Muzeum Katyńskie wyposażone jest w 48 stanowisk multimedialnych w postaci dotykowych prezentacji, interaktywnych map i osi czasu.  Swoje miejsce na ekspozycji mają również niestandardowe projekty jak instalacje dźwiękowe  i animacje nawiązujące do przestrzeni Lasu Katyńskiego, a także prezentujące twarze ofiar w zestawieniu z sylwetkami oprawców. Byliśmy również odpowiedzialni za pozyskanie i zgromadzenie materiału ikonograficznego, w postaci zdjęć archiwalnych oraz dokumentów, które są prezentowane na wystawie w formie tradycyjnych ekspozytorów muzealnych.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego z udziałem Prezydenta RP nastąpiło 17 września 2015 roku. Muzeum zostało udostępnione publiczności 3 października 2015 roku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 87,5 mln zł.

Wystawa stała w Muzeum Katyńskim została uznana za Wydarzenie Historyczne Roku 2015 w Plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa została również uhonorowana nagrodą Sybilla 2015 w kategorii Przedsięwzięcie o charakterze martyrologicznym.

Projekt
w liczbach

48 stanowisk
multimedialnych
2 poziomy
narracji
87,5 mln
budżetu
2015 Sybilla

Galeria