Hala Stulecia

Centrum Poznawcze
2012

O projekcie

Centrum Poznawcze przy Hali Stulecia we Wrocławiu to jedno z najbardziej multimedialnych miejsc na mapie Polski. Dla tego klienta wykonaliśmy szereg zintegrowanych projektów – od stworzenia nowoczesnego i eleganckiego systemu identyfikacji wizualnej przez wyposażenie przestrzeni edukacyjnej w multimedia po aplikację mobilną oraz największy na świecie stały mapping 3D.

Centrum Poznawcze to licząca ponad 500 m2 niezwykła przestrzeń edukacyjna zlokalizowana w kuluarach wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Hali Stulecia. Wyposażona w dotykowe ekrany, mapy oraz interaktywną podłogę ekspozycja stała przybliża zwiedzającym historię powstania tego niezwykłego obiektu na tle przemian jakie zaszły w architekturze na początku XX wieku. Powstała przestrzeń sprzyja nowym modelom edukacji ukierunkowując widza na aktywną obserwację otoczenia oraz zmuszając do samodzielnego myślenia.

Wystawę otwiera film poświęcony historii Hali Stulecia oraz prezentacje w formie interaktywnych ksiąg przybliżających zwiedzającemu atmosferę Wrocławia początku XX w. Następnie za pomocą kilkudziesięciu interaktywnych prezentacji wyświetlanych na dotykowych ekranach widz zapoznaje się najważniejszymi nurtami w architekturze XX w. oraz światowymi osiągnięciami modernizmu. Interaktywna mapa Wrocławia umieszczona w stole dotykowym podkreśla wyjątkowość planu urbanistycznego miasta umożliwiając widzowi samodzielne decydowanie o wyświetlanych treściach oraz filtrowanie informacji pod kątem wybranego stylu architektonicznego. 

Dopełnieniem tej części wystawy są interaktywne gry edukacyjne dla najmłodszych – architektoniczne Puzzle zrealizowane w spektakularnej technologii Living Wall czy zabawa pozwalająca dzieciom wcielić się w rolę architekta.

Kulminacyjnym elementem ekspozycji jest zrealizowany w technice mappingu 3D spektakl wizualny O(Omicron). Wyświetlany pod mierzącą 67 m kopułą Hali jest największym tego typu pokazem na świecie. Narzędziem rewolucjonizującym proces zwiedzania jest mobilny przewodnik po Centrum Poznawczym wyposażony w plan wystawy, glosariusz uzupełniający informacje o obiektach oraz audio-przewodnik z narracją oprowadzającą po ekspozycji.

Na całość projektu złożyło się ponad 600 zdjęć i wizualizacji 40 interaktywnych prezentacji multimedialnych, 3 animacje 3D, 2 stanowiska AR, zestaw 6 gier i zabaw edukacyjnych dla najmłodszych, film poświęcony historii Wrocławia, video-mapping oraz mobilny przewodnik po ekspozycji Centrum Poznawczego.

Projekt zrealizowany przez Nolabel Sp. z o. o. i zespół New Amsterdam.

____

„Z przyjemnością zaświadczamy, że firma NoLabel zaprojektowała i wykonała multimedialną wystawę dla Centrum Poznawczego w Hali Stulecia we Wrocławiu. Wystawa prezentuje historię modernistycznego Wrocławia na podstawie jego najbardziej rozpoznawalnego budynku, którym jest właśnie Hala Stulecia projektu Maksa Berga. Na ekspozycję składają się m.in. multimedialne oraz dotykowe stoły, interaktywne ściany i podłoga, projekcje stereoskopowe, animacje oraz mapping 3D. Szczególnie ta ostatnia technologia stała się kluczową częścią uatrakcyjniającą wystawę. Za jej pomocą udało się pokazać piękno konstrukcji Hali w sposób metaforyczny, abstrakcyjny, odpowiedni dla dzieła sztuki. Zrealizowany przez NoLabel video-mapping jest największym tego typu europejskim projektem wyświetlanym pod kopułą. Polecamy potencjalnym klientom współpracę z NoLabel jako twórcą i dostawcą rozwiązań multimedialnych”.

Bartłomiej Andrusiewicz
Prezes Zarządu

Projekt
w liczbach

600 zdjęć
i wizualizacji
40 prezentacji
multimedialnych
6 interaktywnych
gier
2 stanowiska
AR
500 m2
powierzchni ekspozycyjnej
3D Mapping

Galeria