Kopalnia Guido

Muzeum Górnictwa Węglowego
2015

O projekcie

Dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przygotowaliśmy kontent stanowisk multimedialnych na potrzeby podziemnej wystawy w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Nowy szlak turystyczny poświęcony jest kultowi św. Barbary — patronki górników.

Kopalnia Guido została założona w 1855 roku przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka i przyjęła nazwę od jego imienia. Jej historia jest nierozerwalnie związana z wydobyciem węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Po II Wojnie Światowej kopalnia straciła na znaczeniu, w latach 60. XX w. działała tu kopalnia doświadczalna, w której testowano nowe urządzenia i maszyny górnicze. Obecnie stanowi ona oddział Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Podziemna wystawa Kult św. Barbary na Górnym Śląsku rozlokowana jest na poziomie 170 m pod powierzchnią ziemi. Jej celem ma być przybliżenie mieszkańcom Śląska oraz osobom spoza regionu zagadnień dotyczących osoby i kultu św. Barbary, jak i tematyki związanej z pracą w kopalni od XIX w. po współczesność. Narracja wystawy obejmuje 4 strefy tematyczne. Pierwsza z nich zatytułowana praca w kopalni zlokalizowana na terenie oryginalnych stajni z przełomu wieków, przybliża zwiedzającym realia pracy pod ziemią oraz towarzyszące jej poczucie niepewności i zagrożenia. 

Oryginalne artefakty uzupełniają multimedia w postaci projekcji wzbogaconej o naturalistyczne efekty audio — odgłosy stajni i rozmów. 

Założenie strefy rozum i wiara zlokalizowanej w tzw. hali pomp zostało oparte na kontraście pomiędzy elementami śląskiej duchowości, a światem wiedzy i postępu technicznego reprezentowanego przez górnicze maszyny. Główną atrakcją tej przestrzeni jest trójwymiarowy mapping generowany jednocześnie przez 3 projektory. Serce wystawy stanowi strefa kult św. Barbary  miejsce prezentacji eksponatów związanych z kultem świętej patronki oraz kaplica św. Barbary. 

Czwarta i ostatnia strefa tematyczna wprowadza zwiedzającego w problematykę współczesnych kontekstów związanych z postacią świętej. Atrakcją tej części ekspozycji są stanowiska audio wykorzystujące dawne aparaty telefoniczne, w których można wysłuchać górniczych opowieści oraz ekrany dotykowe z prezentacjami multimedialnymi poszerzającymi informacje na temat historii kopalni i prezentowanych na wystawie eksponatów.

Wśród elementów, które dostarczyliśmy znalazły się aplikacje multimedialne, projekcje filmowe, mapping 3D oraz nagrania audio. Trasa została otwarta 10 grudnia 2015 roku.

____

“Firma New Amsterdam Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała dla naszego Muzeum zadanie pn. “Przygotowanie kontentu stanowisk multimedialnych, w tym 1 aplikacji, 4 projekcji filmowych, 1 mappingu 3D, a także produkcja i montaż 1 nagrania dźwiękowego oraz obróbka i montaż 4 dostarczonych przez zamawiającego nagrań dźwiękowych na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu”. (…) New Amsterdam Sp. z o.o. wykazało się zaangażowaniem i kreatywnym podejściem do projektu i zrealizowało go w terminie i należycie. Polecamy współpracę z firmą jako sprawdzonym godnym polecenia partnerem.”

Bartłomiej Szewczyk,
Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

Projekt
w liczbach

170m pod powierzchnią
ziemi
4 strefy
tematyczne
3D mapping
3 projektory

Galeria