Skansen Górniczy Królowa Luiza

Muzeum Górnictwa Węglowego
2015

O projekcie

W Skansenie Górniczym na terenie dawnej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu powstała nowa, podziemna trasa edukacyjno-turystyczna. New Amsterdam zajęło się dostarczeniem oraz montażem sprzętu, interaktywnymi prezentacjami multimedialnymi, a także aranżacją oraz zabudową elementów scenograficznych, które wypełniają wyrobiska dawnej kopalni.

Historia zabrzańskiej kopalni sięga 1791 roku i jest związana z wydobyciem węgla kamiennego. Kopalnia Królowa Luiza po II Wojnie Światowej przemianowana na Kopalnię Zabrze zakończyła swoją działalność w 1973 roku, a w 1993 roku wpisano ją do rejestru zabytków województwa katowickiego. Obecnie mieści się tu Skansen Górniczy – oddział Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu stanowiący część popularnego na Śląsku Szlaku Zabytków Techniki. Szlak turystyczny obejmie dwie przestrzenie wystawiennicze. Pierwsza z nich zlokalizowana w pomieszczeniu dawnej rozdzielni 6kV zatytułowana Kopalnia Edisona poświęcona będzie wykorzystaniu elektryczności w wydobyciu węgla kamiennego. Druga wystawa – Niezwykła historia – zajmie pomieszczenie dawnej stacji sprężarek.

Obie ekspozycje zaprojektowaliśmy w odniesieniu i z poszanowaniem postindustrialnego charakteru miejsca. Oryginalne eksponaty – liczniki, zegary, zabytkowe maszyny elektryczne – zostały uzupełnione o multimedia, które wprowadzą widza w zagadnienia związane z pracą w kopalni. W specjalnie zaaranżowanej strefie techniki górniczej widzowie mogą obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne obrazujące sposób działania poszczególnych maszyn górniczych oraz opowiadające o zagrożeniach związanych z pracą pod ziemią.

W tematykę geologiczną wprowadzają z kolei filmy poświęcone powstawaniu i typologii skał. Dla najmłodszych przygotowaliśmy interaktywne gry i quizy, dzięki którym będą mogli oni spróbować swoich sił nie tylko w rozpoznawaniu surowców skalnych, ale także zdobyć wiedzę na temat gwary śląskiej, regionalnych strojów śląskich i górniczych oraz poznać tradycyjne śląskie piosenki.

Na całość projektu złożyły się animacje 3D, interaktywne aplikacje multimedialne oraz  system bezobsługowego zarządzania wystawami.

____

“Konsorcjum firm New Amsterdam Sp. z o.o. i NoLabel Sp. z o.o. zaprojektowało i wykonało dla naszego muzeum zadanie pn. “Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją i oprogramowaniem w ramach realizacji podziemnej trasy turystyczno-edukacyjnej w wyrobiskach Skansenu Górniczego “Królowa Luiza.” (…) Konsorcjum wykazało się zaangażowaniem i kreatywnym podejściem do projektu i zrealizowało go w terminie i należycie. Polecamy współpracę z konsorcjum jako sprawdzonym godnym polecenia partnerem.”

Bartłomiej Szewczyk,
Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

Projekt
w liczbach

14 projektorów
13 filmów
edukacyjnych
10 projekcji
multimedialnych
4 interaktywne
gry
4 monitory
dotykowe

Galeria