Stacja Muzeum

Digitalizacja zasobów muzealnych
i archiwalnych
2016

O projekcie

Dla warszawskiej Stacji Muzeum zdigitalizowaliśmy około 4000 zabytkowych obiektów związanych z koleją i historią kolejnictwa. Dzięki nowym technologiom “zapomniane skarby” techniki zyskały nowe życie, a miłośnicy kolei będą mogli cieszyć się swobodnym dostępem do bogatej kolekcji Muzeum.

Zatrzymaj się na stacji Muzeum

Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa) to instytucja kultury zlokalizowana w budynku dawnego dworca kolejowego Warszawa Główna Osobowa. Stacja gromadzi zabytki techniki związane z kolejnictwem. W jej zbiorach znajdują się m.in. zabytkowe pociągi, które w przeszłości można było spotkać na polskich torach, elementy infrastruktury kolejowej, a także cenne pamiątki historyczne, na które składają się mapy, modele i makiety kolejowe, dawne mundury, zegary, lampy, telefony oraz kolekcja starych dokumentów i fotografii. Teraz w ramach projektu “Zapomniane skarby – zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum” zasoby instytucji zyskały drugie życie. New Amsterdam zajęło się całością procesu digitalizacji tych cennych zbiorów.

Zakres prac

Przeznaczony do digitalizacji zbiór objął część bogatej kolekcji archiwalnej dokumentującej historię polskiej kolei.

Wśród obiektów pochodzących głównie z XIX i XX wieku znajdują się materiały, które ze względu na delikatną materię i stan zachowania wymagają szczególnej dbałości i doświadczenia przy skanowaniu. W ramach projektu dla Stacji Muzeum poddaliśmy digitalizacji około 4000 obiektów, które zostały zeskanowane z oryginałów dokumentów, negatywów i fotografii, następnie poddane obróbce graficznej i  zapisane na cyfrowym na nośniku. Wśród poddanych digitalizacji obiektów znalazło się negatywy fotograficzne, pocztówki, rysunki, ryciny, zabytkowe bilety i dyplomy, dokumentacja techniczna, albumy oraz wielkoformatowe mapy kolejowe, do zeskanowania których użyliśmy specjalistycznego skanera. Ponadto, stworzyliśmy około 250 cyfrowych odwzorowań obiektów w technologii 360 stopni.

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa.

Galeria