Wydział Zabaw

Europejskie Centrum Solidarności
2014

O projekcie

Nowa siedziba Europejskiego Centrum Solidarności zlokalizowana na terenie Stoczni Gdańskiej została otwarta w sierpniu 2014 roku — w 25. rocznicę odzyskania wolności i w 34. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. ECS jest jednocześnie instytucją kultury, ośrodkiem edukacyjnym i naukowo-badawczym. Centrum za główny cel stawia sobie rozpowszechnianie i utrwalanie pamięci o dziedzictwie Solidarności.

Parter nowego budynku ECS mieści Wydział Zabaw — liczącą ponad 400 m2 salę o funkcjach edukacyjno-wystawienniczych. Wypełniona licznymi stanowiskami do nauki i zabawy przestrzeń kierowana jest do dzieci poniżej dziesiątego roku życia, które pod bacznym okiem rodziców mogą dowiedzieć się m.in. co to znaczy być solidarnym oraz dlaczego warto jest współpracować. Pamiątką z wystawy jest drukowana samodzielnie ulotka-transparent nawiązująca do powstających w stoczniowej drukarni podziemnych wydawnictw.

Dla ECS we współpracy z Grupą Smacznego z Gdańska stworzyliśmy koncepcję tej niezwykłej przestrzeni. W zamyśle projektantów nawiązuje ona do okrętu, w po środku którego umieszczono wyposażone w stery Centrum Dowodzenia — miejsce zarezerwowane dla opiekunów.  Liczne stanowiska do gry i zabawy czytelnie odwołują się do kontekstu miejsca i przemysłowej funkcji stoczni. Pomieszczenie podzielono na dwie strefy. Pierwsza z nich, zlokalizowana bliżej wejścia, kierowana jest do dzieci młodszych. Atrakcją tej części Wydziału Zabaw są m.in. inspirowane infrastrukturą przemysłową Pomosty oraz instalacja akustyczna Radiowęzeł, która umożliwia analogową komunikację pomiędzy odległymi miejscami i regulację głosu za pomocą zaworów i pokręteł.

Strefie Dzieci Starszych zwiedzający znajdą niezależne stanowiska wyposażone w tablety, które można ze sobą łączyć, tak aby wspólnie zbudować kadłub statku. Wrażenie pobytu na pełnym morzu jest uwiarygadniane za pomocą zamontowanej w podłodze instalacji ledowej oraz ekranów wyświetlających pejzaże widoczne podczas podróży statkiem. Kolorowe klocki i kontenery wykonane z miękkiego i przyjemnego materiału stanowią nie tylko „ładunek” statku, ale dzięki połączeniu z komputerem uruchamiają także filmy i animacje. Należy w nich widzieć również nawiązanie do symbolicznego domina — instalacji zaprezentowanej na terenie stoczni podczas 20. Rocznicy Upadku Komunizmu i Odzyskania Wolności w Europie Wschodniej (2009).

Dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych oraz starannemu przemyśleniu koncepcji przestrzeń Wydziału Zabaw jest przystosowana do realizacji kilku scenariuszy — od wspólnej zabawy w budowę statku przez zajęcia indywidualne po autorskie warsztaty tematyczne.

Galeria