Historia Górnego Śląska

Projekt konkursowy
2013

O projekcie

Wystawa opowiada o historii Górnego Śląska od roku 1790, kiedy na Śląsku uruchomiono pierwszą maszynę parową do upadku komunizmu w 1989 roku. Przedstawiliśmy na niej kluczowe momenty w dziejach regionu, które przyczyniły się do wytworzenia tożsamości tej części Polski. Jednym z głównych celów wystawy jest próba zmiany stereotypowego postrzegania Górnego Śląska. Ekspozycja pokazuje różnorodność kulturową, etniczną oraz geograficzną regionu w maksymalnie szerokiej perspektywie.

Zwiedzający rozpoczyna swoją podróż od poznania duchowego zaplecza regionu. W pierwszej sali prezentowane są informacje na temat zabytków architektury sakralnej, kluczowych postaci i wyznań budujących wielokulturowość Śląska. Mistyczny charakter przestrzeni podkreśla witraż ze sceną Ukrzyżowania z kościoła w Miedzianej. Kolejnym etapem poznania regionu są dwie przestrzenie poświęcone przemianom gospodarczo-politycznym i industrializacji.  Zwiedzający dowiaduje się m.in., że dzisiejszy pejzaż Górnego Śląska jest efektem przemian, jakie zaszły dopiero w 2. połowie XIX wieku. Wędrując poprzez kolejne stanowiska multimedialne poszerza informacje o początkach przemysłu, budowie osiedli dla robotników i ich życiu codziennym. Ważnym punktem jest przestrzeń poświęcona historii Śląska podczas II wojny światowej – dramat walki podkreślony został tu przez rozwiązanie scenograficzne – odwiedzający, wkraczając w tę przestrzeń zmuszony jest przejść poprzez ciasny, wywołujący poczucie dyskomfortu korytarz, którego architektura nawiązuje do wybuchu.

W sali ukazującej powojenne dzieje Górnego Śląska skoncentrowaliśmy się na historii politycznej i życiu codziennym w czasach PRL.

Szczególnie zaakcentowana została działalność opozycji antykomunistycznej oraz tragiczne wydarzenia stanu wojennego.

Epilogiem do wystawy jest przestrzeń “Przesłanie na przyszłość”, gdzie za pomocą nagrań audio-video, prezentowane są wizerunki oraz wypowiedzi, osób, które odcisnęły największe piętno na historii regionu uzupełniane na bieżąco o nagrania opinii pozostawianych przez zwiedzających. Podróż poza ramy czasowe ekspozycji umożliwiają specjalne stanowiska – “kapsuły czasu” wyposażone w monitory dotykowe z prezentacjami multimedialnymi, które  poszerzają główną narrację wystawy o nowe wątki.

Przewidzieliśmy również szereg niestandardowych rozwiązań jak: animacja 3D poświęcona historii browarnictwa, interaktywna inscenizacja wykorzystująca ekran parowy czy specjalna przestrzeń edukacyjną dla dzieci, umożliwiająca naukę podstawowych zwrotów gwary śląskiej, dyrygowanie orkiestrą dętą oraz zabawę w budowniczego kopalni.

 

Galeria