Muzeum Dialogu Kultur

Muzeum Narodowe w Kielcach
2012

O projekcie

Otwarte w 2012 roku Muzeum Dialogu Kultur jest najnowszym i najbardziej multimedialnym oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Naszym dziełem jest komplet wyposażenia multimedialnego ekspozycji głównej. Byliśmy także odpowiedzialni za dobór i dostarczenie sprzętu audiowizualnego. Powstało miejsce nowoczesne i interaktywne, w którym historie opowiadane są w sposób narracyjny.

Ekspozycja stała o powierzchni 200 m2 mieści się w specjalnie zaciemnionej przestrzeni nazywanej Salą Czarną. Jej koncepcję oparto na założeniu labiryntu, który ma dać odwiedzającemu poczucie pokonywania przeszkód w budowaniu dialogu międzykulturowego. Sercem wystawy jest tzw. Trójkąt różnorodności zawierający multimedialne prezentacje poświęcone historii, kulturze i tradycji mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych. Interaktywne prezentacje zaprojektowane w oparciu o spójny system wizualny zawierają bogaty materiał fotograficzny oraz dźwiękowy. Widz ma m.in. szansę prześledzić wyjątkową historię Romów czy przyjrzeć się życiu i obyczajom wspólnoty muzułmańskiej – dotykając ekranu sam decyduje ile czasu poświęca na zapoznanie się z poszczególnymi treściami.

Elementem przykuwającym uwagę jest ściana wypełniona monitorami, na których równocześnie wyświetlane są nagrania i filmy prezentujące różne aspekty dialogu międzykulturowego. Edukacyjnym dopełnieniem prezentacji są gry i zabawy przeznaczone dla młodszego odbiorcy, które w przystępny i atrakcyjny sposób pokazują różnorodność kulturową.

Na realizowany przez nas projekt złożyło się 10 multimedialnych prezentacji, 6 gier edukacyjnych przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku oraz film.  Dostarczyliśmy również nowoczesny sprzęt projekcyjny i nagłośnieniowy do wyposażenia dwóch multimedialnych sal kinowo-konferencyjnych.

Projekt zrealizowany przez Nolabel Sp. z o. o. i zespół New Amsterdam.

____

“Muzeum Narodowe w Kielcach (…) potwierdza, iż  firma Nolabel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków wykonała należycie usługę polegającą na dostawie sprzętu i urządzeń multimedialnych oraz wykonaniu aplikacji multimedialnych wraz z ich uruchomieniem (…). Wszystkie prace zostały wykonane należycie. Doświadczenie potwierdzone odpowiednim przygotowaniem zawodowym pozwala nam polecić firmę Nolabel Sp. z.o.o. jako solidnego partnera.”

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych
Mgr inż. Stanisław Chałupczek

 

Projekt
w liczbach

200 m2
przestrzeni
wystawienniczej
10 prezentacji
multimedialnych
6 interaktywnych
gier
2 sale
kinowo-
konferencyjne
1 film

Galeria