Wystawa Ziemia

Projekt konkursowy
2011

O projekcie

Na koncepcję interaktywnej wystawy Ziemia składają się treści merytoryczne — scenariusze prezentacji multimedialnych oraz rozwiązania wizualne. Propozycji aranżacji wnętrz oraz elementów scenograficznych towarzyszą współgrające projekty graficzne dla stanowisk multimedialnych oparte o spójny system identyfikacji wizualnej oraz podkreślające dramaturgię wystawy oświetlenie.

Celem ekspozycji jest przystępna i zrozumiała dla różnych grup wiekowych prezentacja różnych aspektów związanych z Ziemią — od powstania Układu Słonecznego i planet, przez zagadnienia związane z geologią, geografią po ekologię. Rozplanowana pomiędzy dwie kondygnacje wystawa podzielona jest na kilka stref tematycznych. Każdą z nich uzupełniają budujące zaangażowanie odbiorcy stanowiska eksperymentalne. Zwiedzający ma szansę “przetestować” wpływ pola magnetycznego Księżyca na ruch obrotowy Ziemi, dowiedzieć się jak powstają góry czy pobawić się strefami czasowymi.

Widz swoją przygodę z wystawą rozpoczyna od podróży w Kosmos — z tej perspektywy przygląda się Ziemi z dystansu. Sala Błękitna planeta poświęcona jest bowiem powstaniu Układu Słonecznego i planet. Element dominujący w utrzymanej w ciemnej kolorystyce przestrzeni stanowi umieszczona centralnie kula, na którą rzutowana jest animacja obrazująca proces powstania planety.

Salę drugą wypełniają minerały, z których zbudowana jest Ziemia, trzecia z kolei to podróż do głębin mórz i oceanów, które zajmują aż 71% powierzchni naszej planety.

Przestrzeń wystawienniczą kondygnacji drugiej podzielono pomiędzy zagadnienia oscylujące wokół geografii i problematyki ekologicznej. Sala Kontynenty wyposażona jest w “studnie wiedzy” — interaktywne stanowiska z ekranami dotykowymi, których zadaniem jest przybliżenie odbiorcy specyfiki każdego z kontynentów. Odwiedzający przechadza się po mapie świata, a iluminacja podświetla wybrane jej elementy, uświadamiając widzowi istnienie stref czasowych. Celem ostatniej z sal zatytułowanej W zgodzie z naturą jest zwiększenie świadomości ekologicznej zwiedzającego oraz pokazanie zagrożeń związanych z degradacją środowiska naturalnego.

Galeria