Imagineering

Za terminem ‘imagieneering’ kryje się połączenie słów ‘imagine’ i ‘engineering’. Mówiąc najprościej imagineering jest działalnością na styku dwóch z pozoru odległych od siebie obszarów — kreatywnego i inżynierskiego. Polega na przekuwaniu ulotnych idei, pomysłów w efektowne realizacje. Imagineering to także kreowanie doświadczeń i wrażeń.

Od początku określano w ten sposób nietypową działalność sytuującą się gdzieś pomiędzy kreatywnością i fantazją a wiedzą inżynierską. Dziś imagineering to nie tylko sposób myślenia o tworzeniu atrakcyjnych parków rozrywki, lecz także metoda pracy nad przygotowaniem efektownych wystaw narracyjnych. Dobrze przygotowana ekspozycja to połączenie świetnie przygotowanych treści merytorycznych, z efektowną oprawą scenograficzną i multimedialną.  

 

Współczesny widz ma znacznie większą potrzebę współuczestniczenia i zaangażowania w prezentowane treści. Eksponaty obecne w przestrzeni muzealnej mogą stanowić klucz do autentyczności przekazu. Staramy się opowiadać historie wokół nich, nie dopuszczając do ich zdominowania przez nowoczesną technologię.