Digitalizacja

Digitalizacja to obecnie jeden z priorytetów światowej polityki kulturalnej. Przekształcenie treści analogowej w cyfrową służy nie tylko utrwaleniu i zabezpieczeniu bezcennych zasobów muzealnych czy archiwalnych, ale przede wszystkim ich udostępnieniu online.

Cyfrowe zasoby kultury powinny być dostępne nie tylko dla wąskiego grona specjalistów, ale dla jak największego kręgu odbiorców. Żeby tak się stało, narzędzia wykorzystywane do udostępniania cyfrowego dziedzictwa muszą być atrakcyjne i dostępne dla wszystkich, a korzystanie ze zdigitalizowanych zasobów intuicyjne i przyjemne. Chodzi o takie udostępnienie zbiorów, które dodatkowo będzie budować zaangażowanie odbiorcy i zachęcać odwiedzających do korzystania z wirtualnych zasobów.  

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem procesu digitalizacyjnego — począwszy od etapu przetworzenia analogowych treści na postać cyfrową, przez retusz materiałów, po ich udostępnienie i upowszechnienie w Internecie. Tworzymy wirtualne katalogi zbiorów muzealnych, bibliotecznych czy archiwalnych, dostaczając responsywne serwisy www wraz z dedykowanymi systemami zarządzania treścią (CMS) i oprogramowaniem.

Digitalizacja to nie tylko tworzenie cyfrowych odwzorowań obiektów materialnych, ale także rejestracja w postaci nagrań niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim są na przykład opowieści świadków ważnych wydarzeń i działania mające na celu zachowanie dziedzictwa i retusz cyfrowy archiwalnych materiałów audiowizualnych.

Dzięki zrealizowanym przez nas filmom dokumentalnym w gdyńskim Muzeum Emigracji można wysłuchać niemal 200 przejmujących opowieści ludzi, którzy z jakichś powodów musieli opuścić kraj a w krakowskiej Cricotece zobaczyć niemal 400 minut filmów poddanych retuszowi i montażowi.

  • Przetwarzanie zasobów na postać cyfrową i retusz materiałów archiwalnych
  • Wirtualne katalogi zbiorów na potrzeby muzeów, bibliotek, archiwów, zasobów audiowizualnych
  • Wirtualne repozytoria cyfrowe
  • Dedykowane serwisy www i systemy zarządzania treścią (CMS)