Rozszerzona Rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) to technologia umożliwiająca swobodne połączenie świata wirtualnego z realnym. AR w przeciwieństwie do Virtual Reality nie tworzy pełnego, nowego świata 3D, ale rozszerza i uzupełnia ten, który znamy. Elementy wirtualne są rodzajem generowanej komputerowo “nakładki” na rzeczywistość.

Świat wykreowany za pośrednictwem Augmented Reality jest jednocześnie interaktywny i umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach. Zazwyczaj do połączenia obu rzeczywistości wykorzystuje się obraz z kamery, na który generowana jest w czasie rzeczywistym grafika 3D. Taka symulacja daje nam możliwość przekazywania informacji w sposób zrozumiały i co ważne bardzo atrakcyjny dla odbiorcy.

Rozszerzona rzeczywistość znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, lotnictwie i motoryzacji, ale także edukacji, rozrywce i marketingu. Dzięki AR możliwe stało się tworzenie wirtualnych rekonstrukcji nieistniejących czy zniszczonych budynków, wzbogacanie ekspozycji muzealnych poprzez wprowadzanie w przestrzeń wystawy wirtualnych eksponatów czy uzupełnianie informacji o tych istniejących realnie poprzez oznakowanie ich  dodatkowymi treściami dotyczącymi np. kontekstu historycznego.

AR umożliwa również wprowadzanie ułatwień dla zwiedzających poprzez wyświetlanie na ekranie urządzenia dodatkowych oznaczeń lub nazw przypisanych do obserwowanych przez widza obiektów, miejsc czy budynków.

Tworzymy projekty z wykorzystaniem Rozszerzonej rzeczywistości od 2009 roku. Nasze aplikacje z modułem AR można znaleźć w przestrzeni multimedialnej wystawy w Podziemiach Rynku w Krakowie, Wzgórzu Zamkowym w Kielcach, a już niedługo w Centrum Konserwacji Statków w Tczewie. Wykorzystane technologii AR nie jest dla nas celem samym w sobie, a jedynie środkiem pomagającym w opowiadaniu historii.

Zajmujemy się tworzeniem aplikacji z wykorzystaniem modułu rozszerzonej rzeczywistości dedykowane na wszystkie rodzaje urządzeń mobilnych.