Scenografia

Dobrze przygotowana wystawa narracyjna to rodzaj multimedialnego spektaklu z pogranicza teatru i filmu. Aby miała właściwą moc oddziaływania potrzebuje odpowiedniej oprawy scenograficznej. Projektując ekspozycję zawsze myślimy w kontekście obiektu i jego funkcji.

Za pomocą eksponatów, multimediów i oprawy scenograficznej opowiadamy historię, a opowieść ta musi mieć odpowiedni rytm, odpowiednie tempo i czytelną narrację. Aby to osiągnąć konieczne jest zbudowanie spójnego i przekonującego przekazu wizualnego. Każdy element ekspozycji musi pracować na rzecz opowiadanej historii. To ona powinna być uzasadnieniem całego przedsięwzięcia.

Zajmujemy się projektowaniem wystaw. wykorzystujemy nasze doświadczenie w przygotowaniu kompleksowej koncepcji oprawy scenograficznej i oświetlenia. Pomagamy zaakcentować najważniejsze punkty w dramaturgii wystawy. Zajmujemy się identyfikacją wizualną i oprawą graficzną całości.

  • Projekt koncepcyjny
  • Projekt techniczny (rzuty, przekroje, elewacje, kolorystyka, wizualizacje)
  • Projekt oświetlenia
  • Projekt instalacji AV i IT
  • Kosztorys materiałów i sprzętu
  • Identyfikacja wizualna: projekt logotypu ekspozycji, stanowisk, layouty prezentacji multimedialnych i aplikacji oraz materiałów promocyjnych)
  • Oprawa graficzna
  • Scenariusze tras zwiedzania i ścieżek edukacyjnych

Przykłady